• مرکز آموزش شبکه تحلیلی بیداری اسلامی
    شبکه تبیینی تحلیلی بیداری اسلامی در راستای رسالت خود مبنی بر ارائه تبیین و تحلیل دقیق، صحیح و به هنگام از رخدادهای منطقه، رویکرد آموزشی خود را در دستور کار قرار داده است.

  • دوره آموزشی جریان شناسی سلفی گری

مرکز آموزش
 

شبکه تبیینی تحلیلی بیداری اسلامی در راستای رسالت خود مبنی بر ارائه تبیین و تحلیل دقیق، صحیح و به هنگام از رخدادهای منطقه، رویکرد آموزشی خود را در دستور کار قرار داده است.
در این رویکرد برآنیم تا در مرکز آموزش، مبتنی بر اقتضائات کنونی منطقه و تقاضای کاربران دوره های آموزشی را تولید و در اختیار مخاطبان قرار دهیم.
خدمات آموزشی مرکز  در حال حاضر در دو حوزه برگزاری دوره های آموزشی مجازی و کلاس های برخط صورت خواهد گرفت.

  • همچنین برای دوره های آموزشی گواهینامه صادر خواهد شد و کاربران می توانند بازای شرکت در دوره های آموزشی گواهینامه دریافت کنند.
  • مرکز آموزش از همه اساتید و کارشناسانی  و موسساتی که در این حوزه تمایل به همکاری با مرکز را دارند ، دعوت به عمل می آورد.

 

برای ورود به مرکز آموزش از اینجا کلیک کنید.